Karta medycznych czynności ratunkowych / zał nr 4 [Mz/Pr-4]

od 0,00 PLN

Przedmiotem transakcji jest druk Karta medycznych czynności ratunkowych, wykonany na papierze samokopiującym (oryginał/biały + kopia/żółty), nadruk w kolorze czarnym. Kartki są sklejone w bloki o pojemności 100 kartek (50 zestawów)

Wzór druku określa zał. Nr 4 do Dz. U. 8 grudnia 2015 r., poz. 2069

Powyższy Dziennik ustaw określa także sposób wypełniania i karty - kartę należy wystawić w 2 egzemplarzach, z czego jeden pozostaje w placówce świadczącej świadczenie medyczne, a drugi dostaje pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w sytuacji przewiezienia pacjenta do innego podmiotu leczniczego, ten podmiot leczniczy.