Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Biblia Tysiąclecia

od 0,00 PLN

ISBN: 9788370147006 • Oprawa: twarda • Wydawnictwo: PALLOTTINUM • Ilość stron: 1660 • Rok wydania: 2017

Niniejsze wydanie piąte zawiera następujące zmiany: 1) Wstępy do działów i do poszczególnych ksiąg, a także przypisy unowocześniono stosownie do osiągnięć naukowych ostatniego trzydziestolecia i do potrzeb czytelników szukających miejsc równoległych w Biblii; 2) dokonano zmian merytorycznych samego przekładu w imię większej jego zgodności z tekstem oryginalnym, zwłaszcza hebrajskim w Starym Testamencie, odstępując od zbyt częstego poprawiania go według tekstu Septuaginty, której odmienne lekcje podano w przypisach; 3) poprawiony i ujednolicony pozostał język i fason przekładu, na szczególną wdzięczność zsługuje tu pani prof.

Anna Świderkówna w zakresie konsultacji, a także panie redaktorki Janina Dembska, Maria Nowaczyńska i Maria Przybył. Niech to nowe, gruntownie zmodyfikowane wydanie piąte Biblii Tysiąclecia jeszcze lepiej niżeli poprzednie służy polskiemu czytelnikowi, który pragnie głębiej wnikać w zapisane Słowo Boże.